Skontaktuj się z nami!

Na dzień dzisiejszy wszystkich informacji odnośnie gromady udziela
phm. Paulina Nowak – z-ca komendanta 5 Szczepu Harcerskiego Gniazdo
tel: 501785798