Zgoda na przynależność dziecka do ZHP

Poniżej załączam instrukcję, jak wypełnić elektroniczną zgodę na przynależność dziecka do ZHP. Proszę o wypełnienie jej przez wszystkich rodziców, niezależnie czy podpisywali Państwo wersję papierową w poprzednim roku zuchowym.

Link: https://deklaracja.zhp.pl/

By uniknąć zamieszania, wszystkich traktujemy jako nowych członków – wtedy pełną dokumentację będę przechowywać elektronicznie.

W części A:
Moje dane – zgodę na przynależność wypełnia rodzic/opiekun prawny i tutaj jego dane powinny zostać podane.
Chorągiew – Dolnośląska
Hufiec – Powiatu Trzebnickiego w Żmigrodzie
Drużyna/gromada – 11 Gromada Zuchowa Bractwo Leśnych Elfów
Adres e-mail drużynowego – paulina.walczak@zhp.net.pl

W części B:
Mimo, że telefon nie jest wymagany proszę o uzupełnienie.
Na adres e-mail rodzica przyjdzie potwierdzenie wypełnienia zgody na przynależność.

Część C,D,E – zgodnie z Państwa wolą i wolą harcerki.

W części F:
Nie zaznaczamy oświadczenia spełnienia kryteriów członkostwa w jednostce Nieprzetartego Szlaku (to drużyny harcerskie zrzeszające osoby niepełnosprawne)

Dostęp do danych zawartych w deklaracji mam ja jako drużynowa (na podstawie upoważnienia) oraz Komendant Hufca jako administrator danych. 

W tym miejscu przypominam, że relacje ze zbiórek publikowane są na fanpage gromady na facebooku: https://www.facebook.com/11gzble/